PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
kerkbladen kerkbladen

Onze gemeente is twee kerkbladen rijk.
 
"KERKNIEUWS" is het officiële orgaan van onze protestantse gemeente.
Hierin vindt u alle informatie over de te houden kerkdiensten en de agenda voor de komende tijd. Ook worden de verslagen van de kerkenraad hierin opgenomen en ander nieuws vanuit de gemeente. Tevens leest u hierin over het wel en wee in de gemeente.
 
Kopij kunt u sturen naar de redactie via k
Kopij inleveren uiterlijk op woensdag voor 12.00 uur (de juiste datum vindt u in Kerknieuws) 
 
Redactieleden zijn:
 
mevr. D. de Zwart-Folkertsma
Sylspaed 30
8711 ED Workum
 
dhr. K. Herder
Súd 61
8711 CS Workum

mevr. H.de Boer-Oldersma
Bûterikkers 56
8711 GV Workum
  
Vragen over de bezorging van kerknieuws:
dhr. B.Miedema
Tademahof 11
8711 EM Workum
tel. 0515-541893
 
dhr. W.Smits
Lynbaan 4
8711 ET Workum
tel. 0515-541292

 
"ONS KERKBLAD" is een gezamenlijke uitgave van onze omringende plaatsen (van ouds het ringblad). Alle algemene informatie uit KERKNIEUWS vindt u ook hierin afgedrukt.
Wordt gedrukt bij Hunia Drukkerij Workum tel.0515- 541466
 
Vanuit onze gemeente wordt dit verzorgd door:

dhr.Joh.Weerstra
de Burd 20
8711 BW Workum
tel. tel. 06 438 30 713
e-mail:  
 
(kopij uiterlijk inleveren op zaterdag voor 18.00 uur)

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.